תפס מגנטי להצמדת צינורית השתייה לרצועת התיק או לדש הבגד