שלוקר טקטי | מ.צ.ג N.C מימייה צבאית גמישה 2.5 ליטר