מימייה שלוקר שורש | 2/3 ליטר | פרופיל צר | Widepac LP