האני מאמין שלנו

מסחר

זוהי האחריות שלנו לעולם לא להכריח או לאלץ אף אחד לרכוש את מוצרינו. אנו נספק פרטי מוצר אמיתיים ומדויקים שיאפשרו ללקוחות לקבל החלטה מושכלת.

זוהי האחריות שלנו לבנות מערכת יחסים מועילה לשני הצדדים, המבוססת על כבוד, יושר ואמון, עם הלקוחות והספקים שלנו.

זוהי האחריות שלנו לנהל את הפעילות העסקית שלנו בפתיחות, גישה חיובית וכנות ובכך ליצור שיתוף פעולה ולא עימות.

זוהי האחריות שלנו לעודד דו-שיח ישיר עם משתמשי הקצה שלנו, דו-שיח זה יעשיר את חווית הרכישה שלהם ובתמורה יספק לנו מידע כיצד לשפר את מוצרינו.

שירות לקוחות הוא הכוח המניע של כל פעילויותינו.

אחת ממטרות העל של החברה הוא להשאיר את הייצור בארץ, על אף כל הקשיים הקשורים לכך.


מחקר ופיתוחזוהי האחריות שלנו להמשיך ולשפר את ערך מוצרינו. אנו משיגים זאת על-ידי חיפוש מתמשך אחר טכנולוגיות, חומרים ומשאבים חדשים. היא מבוססת על הצרכים האמיתיים של לקוחותינו ועל דרכים חדשניות לייעול הייצור והארגון שלנו.

זוהי האחריות שלנו להיות בעלי המוצרים הטובים ביותר בשוק בכל קטגוריה של קו המוצרים שלנו ולהוכיח ללקוחותינו את המחויבות הזו.

לאורך השנים רשמה שורש 25 פטנטים בינלאומיים.

אנו מחויבים לשנות את מוצרינו כאשר אנו משוכנעים שניתן לעשות זאת באופן שיש בו עלות תועלת או כאשר אנו משוכנעים כי היתרונות עולים על העלויות.

אנו מחויבים לתכנן את מוצרינו באופן המשקף את רוח וערכי החברה. על עיצוב מוצרינו להיות פונקציונלי, פשוט, עמיד ומודע לסביבה.
אנו מכבדים את הקניין הרוחני של אחרים ורואים את שלנו כאמצעי להביע את ייחודיות החברה שלנו.

במקרה שבו נקים מתקן ייצור במיקום אחר מסיבות אסטרטגיות או לוגיסטיות, יש לנו מחויבות כי ישויות אלו תתבססנה על אותם יסודות של עסקינו הנוכחיים ותשקפנה את אותם הערכים.

אחד המוצרים שיוצרו במפעל שורש הוא תרמיל 90 ליטר של צה"ל המכונה LOWE.


סביבת העבודה שלנוזוהי המחויבות שלנו כי כל עובד שורש יעבוד תחת אותו מבנה כמתואר להלן:

זוהי המחויבות שלנו לנהל את החברה על בסיס יסודות open book management שעל-פיהן כל העובדים מודעים לתוצאות הכספיות ולביצועים שלנו. לשקף את האיזון ההוגן בין האדם בעל השכר הגבוה ביותר לבין בעל השכר בנמוך ביותר, השכר הגבוה ביותר בשורש לא יעלה על פי 10 מהשכר הנמוך ביותר בחברה (במונחי נטו).

זוהי המחויבות שלנו לפעול להוצאת דעות קדומות מכל סוג שהוא מתוך מקום העבודה שלנו. אנו שואפים לפתח אווירה נטולת פחד שבה קיימים ומטופחים שוויון וכבוד.

זוהי האחריות שלנו לפתח ולשמור על מקום עבודה בעל שיתוף פעולה יעיל. זהו מקום עבודה שבו כל העובדים חולקים אחריות והם מעורבים ומודעים למעשינו.

זוהי האחריות שלנו לחבוק את כל מי שבארגון שלנו כמשפחה מורחבת. יחסי אנוש אלו הם בעלי שורשים עמוקים והינן לטווח ארוך.

זוהי האחריות שלנו להעשיר את החיים שבארגון שלנו בניסיון, השכלה והדרכה, המייצרים כתוצאה מכך עניין, שמחת-חיים וסיפוק אישי.

 

הסביבה שלנו

שיתוף פעולה ולא תחרות הם הבסיס לשמירה על המערכות האקולוגיות באיזון כדי להבטיח הישרדות עתידית. טבע, מסורת ותרבויות עתיקות יהוו את מדריכינו האקולוגיים.

אנו מייצרים מוצרי איכות שיחזיקו מעמד, המשאבים בהם אנו משתמשים חייבים להיות מוחלפים בכמויות זהות או גדולות יותר.

זוהי האחריות שלנו למזער את הבזבוז כתוצאה פעולותינו.

זוהי האחריות שלנו לוודא שפעולותינו לא גורמות נזק לעובדינו ולסביבה.

אנו שואפים להבטיח שהעסק שלנו בר-קיימא מבחינה אקולוגית, מתאים לצורכי ההווה וללא העמדת העתיד בסכנה.

בשנים האחרונות הורכבו על גגות מפעל שורש מערכות סולאריות שמייצרות מדי שנה רבע מיליון קוט"ש כאשר ההכנסה ממנו הוא 400,000 ש"ח שמועברים מדי שנה לטובת הקהילה.


הקהילה שלנו

מתוקף השתייכות לסקטור העסקי, שהוא הרכיב בעל הכישורים החזקים ביותר בקרב קהילייה חיה, אנו נושאים באחריות לשיתוף משאבינו וכישורינו הניהוליים עם כל חברי קהילתנו הקרובה.

בכל שנה מוקדשים 5% מהרווח הנקי שלנו לפעילויות חברתיות או סביבתיות בקרב קהילתנו הקרובה.

אנו שואפים ליצור יוזמות חדשניות לשינוי חברתי משמעותי בקרב הקהילה שלנו.

בקרבת המפעל קיים מפעל שיקום לעובדים עם נכויות נפשיות, כאשר עיקר התעסוקה שלהם מגיע ממפעל שורש.


החברה שלנו

אנו מהווים חוליה, חלק משרשרת אינסופית הן במישור הלאומי והן במישור הבינלאומי. לפעילויותינו יש השפעה על יחידים ועל ארגונים במישור הלאומי והעולמי.

כיוון שכך, זוהי אחריותנו לקדם באופן פעיל את השלום באזורינו על-ידי קשרים מסחריים, יצירת הזדמנויות עבודה וקיום דו-שיח פנים אל פנים עם המדינות השכנות לנו.

לכן אנו שואפים שהספקים שלנו, הארגון שלנו, המפיצים שלנו והקמעונאים שלנו יקצו 1% מהכנסותיהם, הקשורות למוצרי שורש, לפרויקטים חברתיים וסביבתיים באמצעות קרן "Give One Chance" של שורש.